Residence Argonauti

Destinácia: Taliansko, Veneto (oblasť Benátok), Bibione
Kód zájazdu: 1232882
Cena od: 21,43 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

29.04.2023 4 dni First Minute 21,43 € +0 € vlastná
29.04.2023 5 dní First Minute 28,57 € +0 € vlastná
29.04.2023 6 dní First Minute 35,71 € +0 € vlastná
29.04.2023 7 dní First Minute 42,86 € +0 € vlastná
29.04.2023 8 dní First Minute 50 € +0 € vlastná
29.04.2023 9 dní First Minute 57,29 € +0 € vlastná
29.04.2023 10 dní First Minute 64,57 € +0 € vlastná
29.04.2023 11 dní First Minute 71,86 € +0 € vlastná
29.04.2023 12 dní First Minute 79,14 € +0 € vlastná
29.04.2023 13 dní First Minute 86,43 € +0 € vlastná
29.04.2023 14 dní First Minute 93,71 € +0 € vlastná
30.04.2023 4 dni First Minute 21,43 € +0 € vlastná
30.04.2023 5 dní First Minute 28,57 € +0 € vlastná
30.04.2023 6 dní First Minute 35,71 € +0 € vlastná
30.04.2023 7 dní First Minute 42,86 € +0 € vlastná
30.04.2023 8 dní First Minute 50,14 € +0 € vlastná
30.04.2023 9 dní First Minute 57,43 € +0 € vlastná
30.04.2023 10 dní First Minute 64,71 € +0 € vlastná
30.04.2023 11 dní First Minute 72 € +0 € vlastná
30.04.2023 12 dní First Minute 79,29 € +0 € vlastná
30.04.2023 13 dní First Minute 86,57 € +0 € vlastná
30.04.2023 14 dní First Minute 93,86 € +0 € vlastná
01.05.2023 4 dni First Minute 21,43 € +0 € vlastná
01.05.2023 5 dní First Minute 28,57 € +0 € vlastná
01.05.2023 6 dní First Minute 35,71 € +0 € vlastná
01.05.2023 7 dní First Minute 43 € +0 € vlastná
01.05.2023 8 dní First Minute 50,29 € +0 € vlastná
01.05.2023 9 dní First Minute 57,57 € +0 € vlastná
01.05.2023 10 dní First Minute 64,86 € +0 € vlastná
01.05.2023 11 dní First Minute 72,14 € +0 € vlastná
01.05.2023 12 dní First Minute 79,43 € +0 € vlastná
01.05.2023 13 dní First Minute 86,71 € +0 € vlastná
01.05.2023 14 dní First Minute 95,86 € +0 € vlastná
02.05.2023 4 dni First Minute 21,43 € +0 € vlastná
02.05.2023 5 dní First Minute 28,57 € +0 € vlastná
02.05.2023 6 dní First Minute 35,86 € +0 € vlastná
02.05.2023 7 dní First Minute 43,14 € +0 € vlastná
02.05.2023 8 dní First Minute 50,43 € +0 € vlastná
02.05.2023 9 dní First Minute 57,71 € +0 € vlastná
02.05.2023 10 dní First Minute 65 € +0 € vlastná
02.05.2023 11 dní First Minute 72,29 € +0 € vlastná
02.05.2023 12 dní First Minute 79,57 € +0 € vlastná
02.05.2023 13 dní First Minute 88,71 € +0 € vlastná
02.05.2023 14 dní First Minute 97,86 € +0 € vlastná
03.05.2023 4 dni First Minute 21,43 € +0 € vlastná
03.05.2023 5 dní First Minute 28,71 € +0 € vlastná
03.05.2023 6 dní First Minute 36 € +0 € vlastná
03.05.2023 7 dní First Minute 43,29 € +0 € vlastná
03.05.2023 8 dní First Minute 50,57 € +0 € vlastná
03.05.2023 9 dní First Minute 57,86 € +0 € vlastná
03.05.2023 10 dní First Minute 65,14 € +0 € vlastná
03.05.2023 11 dní First Minute 72,43 € +0 € vlastná
03.05.2023 12 dní First Minute 81,57 € +0 € vlastná
03.05.2023 13 dní First Minute 90,71 € +0 € vlastná
03.05.2023 14 dní First Minute 99,86 € +0 € vlastná
04.05.2023 4 dni First Minute 21,57 € +0 € vlastná
04.05.2023 5 dní First Minute 28,86 € +0 € vlastná
04.05.2023 6 dní First Minute 36,14 € +0 € vlastná
04.05.2023 7 dní First Minute 43,43 € +0 € vlastná
04.05.2023 8 dní First Minute 50,71 € +0 € vlastná
04.05.2023 9 dní First Minute 58 € +0 € vlastná
04.05.2023 10 dní First Minute 65,29 € +0 € vlastná
04.05.2023 11 dní First Minute 74,43 € +0 € vlastná
04.05.2023 12 dní First Minute 83,57 € +0 € vlastná
04.05.2023 13 dní First Minute 92,71 € +0 € vlastná
04.05.2023 14 dní First Minute 101,86 € +0 € vlastná
05.05.2023 4 dni First Minute 21,71 € +0 € vlastná
05.05.2023 5 dní First Minute 29 € +0 € vlastná
05.05.2023 6 dní First Minute 36,29 € +0 € vlastná
05.05.2023 7 dní First Minute 43,57 € +0 € vlastná
05.05.2023 8 dní First Minute 50,86 € +0 € vlastná
05.05.2023 9 dní First Minute 58,14 € +0 € vlastná
05.05.2023 10 dní First Minute 67,29 € +0 € vlastná
05.05.2023 11 dní First Minute 76,43 € +0 € vlastná
05.05.2023 12 dní First Minute 85,57 € +0 € vlastná
05.05.2023 13 dní First Minute 94,71 € +0 € vlastná
05.05.2023 14 dní First Minute 103,86 € +0 € vlastná
06.05.2023 4 dni First Minute 21,86 € +0 € vlastná
06.05.2023 5 dní First Minute 29,14 € +0 € vlastná
06.05.2023 6 dní First Minute 36,43 € +0 € vlastná
06.05.2023 7 dní First Minute 43,71 € +0 € vlastná
06.05.2023 8 dní First Minute 50,57 € +0 € vlastná
06.05.2023 9 dní First Minute 60,14 € +0 € vlastná
06.05.2023 10 dní First Minute 69,29 € +0 € vlastná
06.05.2023 11 dní First Minute 78,43 € +0 € vlastná
06.05.2023 12 dní First Minute 87,57 € +0 € vlastná
06.05.2023 13 dní First Minute 96,71 € +0 € vlastná
06.05.2023 14 dní First Minute 105,86 € +0 € vlastná
07.05.2023 4 dni First Minute 21,86 € +0 € vlastná
07.05.2023 5 dní First Minute 29,14 € +0 € vlastná
07.05.2023 6 dní First Minute 36,43 € +0 € vlastná
07.05.2023 7 dní First Minute 43,71 € +0 € vlastná
07.05.2023 8 dní First Minute 52,86 € +0 € vlastná
07.05.2023 9 dní First Minute 62 € +0 € vlastná
07.05.2023 10 dní First Minute 71,14 € +0 € vlastná
07.05.2023 11 dní First Minute 80,29 € +0 € vlastná
07.05.2023 12 dní First Minute 89,43 € +0 € vlastná
07.05.2023 13 dní First Minute 98,57 € +0 € vlastná
07.05.2023 14 dní First Minute 107,71 € +0 € vlastná
08.05.2023 4 dni First Minute 21,86 € +0 € vlastná
08.05.2023 5 dní First Minute 29,14 € +0 € vlastná
08.05.2023 6 dní First Minute 36,43 € +0 € vlastná
08.05.2023 7 dní First Minute 45,57 € +0 € vlastná
08.05.2023 8 dní First Minute 54,71 € +0 € vlastná
08.05.2023 9 dní First Minute 63,86 € +0 € vlastná
08.05.2023 10 dní First Minute 73 € +0 € vlastná
08.05.2023 11 dní First Minute 82,14 € +0 € vlastná
08.05.2023 12 dní First Minute 91,29 € +0 € vlastná
08.05.2023 13 dní First Minute 100,43 € +0 € vlastná
08.05.2023 14 dní First Minute 109,57 € +0 € vlastná
09.05.2023 4 dni First Minute 21,86 € +0 € vlastná
09.05.2023 5 dní First Minute 29,14 € +0 € vlastná
09.05.2023 6 dní First Minute 38,29 € +0 € vlastná
09.05.2023 7 dní First Minute 47,43 € +0 € vlastná
09.05.2023 8 dní First Minute 56,57 € +0 € vlastná
09.05.2023 9 dní First Minute 65,71 € +0 € vlastná
09.05.2023 10 dní First Minute 74,86 € +0 € vlastná
09.05.2023 11 dní First Minute 84 € +0 € vlastná
09.05.2023 12 dní First Minute 93,14 € +0 € vlastná
09.05.2023 13 dní First Minute 102,29 € +0 € vlastná
09.05.2023 14 dní First Minute 111,43 € +0 € vlastná
10.05.2023 4 dni First Minute 21,86 € +0 € vlastná
10.05.2023 5 dní First Minute 31 € +0 € vlastná
10.05.2023 6 dní First Minute 40,14 € +0 € vlastná
10.05.2023 7 dní First Minute 49,29 € +0 € vlastná
10.05.2023 8 dní First Minute 58,43 € +0 € vlastná
10.05.2023 9 dní First Minute 67,57 € +0 € vlastná
10.05.2023 10 dní First Minute 76,71 € +0 € vlastná
10.05.2023 11 dní First Minute 85,86 € +0 € vlastná
10.05.2023 12 dní First Minute 95 € +0 € vlastná
10.05.2023 13 dní First Minute 104,14 € +0 € vlastná
10.05.2023 14 dní First Minute 113,29 € +0 € vlastná
11.05.2023 4 dni First Minute 23,71 € +0 € vlastná
11.05.2023 5 dní First Minute 32,86 € +0 € vlastná
11.05.2023 6 dní First Minute 42 € +0 € vlastná
11.05.2023 7 dní First Minute 51,14 € +0 € vlastná
11.05.2023 8 dní First Minute 60,29 € +0 € vlastná
11.05.2023 9 dní First Minute 69,43 € +0 € vlastná
11.05.2023 10 dní First Minute 78,57 € +0 € vlastná
11.05.2023 11 dní First Minute 87,71 € +0 € vlastná
11.05.2023 12 dní First Minute 96,86 € +0 € vlastná
11.05.2023 13 dní First Minute 106 € +0 € vlastná
11.05.2023 14 dní First Minute 115,14 € +0 € vlastná
12.05.2023 4 dni First Minute 25,57 € +0 € vlastná
12.05.2023 5 dní First Minute 34,71 € +0 € vlastná
12.05.2023 6 dní First Minute 43,86 € +0 € vlastná
12.05.2023 7 dní First Minute 53 € +0 € vlastná
12.05.2023 8 dní First Minute 62,14 € +0 € vlastná
12.05.2023 9 dní First Minute 71,29 € +0 € vlastná
12.05.2023 10 dní First Minute 80,43 € +0 € vlastná
12.05.2023 11 dní First Minute 89,57 € +0 € vlastná
12.05.2023 12 dní First Minute 98,71 € +0 € vlastná
12.05.2023 13 dní First Minute 107,86 € +0 € vlastná
12.05.2023 14 dní First Minute 117 € +0 € vlastná
13.05.2023 4 dni First Minute 27,43 € +0 € vlastná
13.05.2023 5 dní First Minute 36,57 € +0 € vlastná
13.05.2023 6 dní First Minute 45,71 € +0 € vlastná
13.05.2023 7 dní First Minute 54,86 € +0 € vlastná
13.05.2023 8 dní First Minute 63,57 € +0 € vlastná
13.05.2023 9 dní First Minute 73,14 € +0 € vlastná
13.05.2023 10 dní First Minute 82,29 € +0 € vlastná
13.05.2023 11 dní First Minute 91,43 € +0 € vlastná
13.05.2023 12 dní First Minute 100,57 € +0 € vlastná
13.05.2023 13 dní First Minute 109,71 € +0 € vlastná
13.05.2023 14 dní First Minute 118,86 € +0 € vlastná
14.05.2023 4 dni First Minute 27,43 € +0 € vlastná
14.05.2023 5 dní First Minute 36,57 € +0 € vlastná
14.05.2023 6 dní First Minute 45,71 € +0 € vlastná
14.05.2023 7 dní First Minute 54,86 € +0 € vlastná
14.05.2023 8 dní First Minute 64 € +0 € vlastná
14.05.2023 9 dní First Minute 73,14 € +0 € vlastná
14.05.2023 10 dní First Minute 82,29 € +0 € vlastná
14.05.2023 11 dní First Minute 91,43 € +0 € vlastná
14.05.2023 12 dní First Minute 100,57 € +0 € vlastná
14.05.2023 13 dní First Minute 109,71 € +0 € vlastná
14.05.2023 14 dní First Minute 118,86 € +0 € vlastná
15.05.2023 4 dni First Minute 27,43 € +0 € vlastná
15.05.2023 5 dní First Minute 36,57 € +0 € vlastná
15.05.2023 6 dní First Minute 45,71 € +0 € vlastná
15.05.2023 7 dní First Minute 54,86 € +0 € vlastná
15.05.2023 8 dní First Minute 64 € +0 € vlastná
15.05.2023 9 dní First Minute 73,14 € +0 € vlastná
15.05.2023 10 dní First Minute 82,29 € +0 € vlastná
15.05.2023 11 dní First Minute 91,43 € +0 € vlastná
15.05.2023 12 dní First Minute 100,57 € +0 € vlastná
15.05.2023 13 dní First Minute 109,71 € +0 € vlastná
15.05.2023 14 dní First Minute 118,86 € +0 € vlastná
16.05.2023 4 dni First Minute 27,43 € +0 € vlastná
16.05.2023 5 dní First Minute 36,57 € +0 € vlastná
16.05.2023 6 dní First Minute 45,71 € +0 € vlastná
16.05.2023 7 dní First Minute 54,86 € +0 € vlastná
16.05.2023 8 dní First Minute 64 € +0 € vlastná
16.05.2023 9 dní First Minute 73,14 € +0 € vlastná
16.05.2023 10 dní First Minute 82,29 € +0 € vlastná
16.05.2023 11 dní First Minute 91,43 € +0 € vlastná
16.05.2023 12 dní First Minute 100,57 € +0 € vlastná
16.05.2023 13 dní First Minute 109,71 € +0 € vlastná
16.05.2023 14 dní First Minute 118,86 € +0 € vlastná
17.05.2023 4 dni First Minute 27,43 € +0 € vlastná
17.05.2023 5 dní First Minute 36,57 € +0 € vlastná
17.05.2023 6 dní First Minute 45,71 € +0 € vlastná
17.05.2023 7 dní First Minute 54,86 € +0 € vlastná
17.05.2023 8 dní First Minute 64 € +0 € vlastná
17.05.2023 9 dní First Minute 73,14 € +0 € vlastná
17.05.2023 10 dní First Minute 82,29 € +0 € vlastná
17.05.2023 11 dní First Minute 91,43 € +0 € vlastná
17.05.2023 12 dní First Minute 100,57 € +0 € vlastná
17.05.2023 13 dní First Minute 109,71 € +0 € vlastná
17.05.2023 14 dní First Minute 118,86 € +0 € vlastná
18.05.2023 4 dni First Minute 27,43 € +0 € vlastná
18.05.2023 5 dní First Minute 36,57 € +0 € vlastná
18.05.2023 6 dní First Minute 45,71 € +0 € vlastná
18.05.2023 7 dní First Minute 54,86 € +0 € vlastná
18.05.2023 8 dní First Minute 64 € +0 € vlastná
18.05.2023 9 dní First Minute 73,14 € +0 € vlastná
18.05.2023 10 dní First Minute 82,29 € +0 € vlastná
18.05.2023 11 dní First Minute 91,43 € +0 € vlastná
18.05.2023 12 dní First Minute 100,57 € +0 € vlastná
18.05.2023 13 dní First Minute 109,71 € +0 € vlastná
18.05.2023 14 dní First Minute 118,86 € +0 € vlastná
19.05.2023 4 dni First Minute 27,43 € +0 € vlastná
19.05.2023 5 dní First Minute 36,57 € +0 € vlastná
19.05.2023 6 dní First Minute 45,71 € +0 € vlastná
19.05.2023 7 dní First Minute 54,86 € +0 € vlastná
19.05.2023 8 dní First Minute 64 € +0 € vlastná
19.05.2023 9 dní First Minute 73,14 € +0 € vlastná
19.05.2023 10 dní First Minute 82,29 € +0 € vlastná
19.05.2023 11 dní First Minute 91,43 € +0 € vlastná
19.05.2023 12 dní First Minute 100,57 € +0 € vlastná
19.05.2023 13 dní First Minute 109,71 € +0 € vlastná
19.05.2023 14 dní First Minute 118,86 € +0 € vlastná
20.05.2023 4 dni First Minute 27,43 € +0 € vlastná
20.05.2023 5 dní First Minute 36,57 € +0 € vlastná
20.05.2023 6 dní First Minute 45,71 € +0 € vlastná
20.05.2023 7 dní First Minute 54,86 € +0 € vlastná
20.05.2023 8 dní First Minute 63,57 € +0 € vlastná
20.05.2023 9 dní First Minute 73,14 € +0 € vlastná
20.05.2023 10 dní First Minute 82,29 € +0 € vlastná
20.05.2023 11 dní First Minute 91,43 € +0 € vlastná
20.05.2023 12 dní First Minute 100,57 € +0 € vlastná
20.05.2023 13 dní First Minute 109,71 € +0 € vlastná
20.05.2023 14 dní First Minute 118,86 € +0 € vlastná
21.05.2023 4 dni First Minute 27,43 € +0 € vlastná
21.05.2023 5 dní First Minute 36,57 € +0 € vlastná
21.05.2023 6 dní First Minute 45,71 € +0 € vlastná
21.05.2023 7 dní First Minute 54,86 € +0 € vlastná
21.05.2023 8 dní First Minute 64 € +0 € vlastná
21.05.2023 9 dní First Minute 73,14 € +0 € vlastná
21.05.2023 10 dní First Minute 82,29 € +0 € vlastná
21.05.2023 11 dní First Minute 91,43 € +0 € vlastná
21.05.2023 12 dní First Minute 100,57 € +0 € vlastná
21.05.2023 13 dní First Minute 109,71 € +0 € vlastná
21.05.2023 14 dní First Minute 118,86 € +0 € vlastná
22.05.2023 4 dni First Minute 27,43 € +0 € vlastná
22.05.2023 5 dní First Minute 36,57 € +0 € vlastná
22.05.2023 6 dní First Minute 45,71 € +0 € vlastná
22.05.2023 7 dní First Minute 54,86 € +0 € vlastná
22.05.2023 8 dní First Minute 64 € +0 € vlastná
22.05.2023 9 dní First Minute 73,14 € +0 € vlastná
22.05.2023 10 dní First Minute 82,29 € +0 € vlastná
22.05.2023 11 dní First Minute 91,43 € +0 € vlastná
22.05.2023 12 dní First Minute 100,57 € +0 € vlastná
22.05.2023 13 dní First Minute 109,71 € +0 € vlastná
23.05.2023 4 dni First Minute 27,43 € +0 € vlastná
23.05.2023 5 dní First Minute 36,57 € +0 € vlastná
23.05.2023 6 dní First Minute 45,71 € +0 € vlastná
23.05.2023 7 dní First Minute 54,86 € +0 € vlastná
23.05.2023 8 dní First Minute 64 € +0 € vlastná
23.05.2023 9 dní First Minute 73,14 € +0 € vlastná
23.05.2023 10 dní First Minute 82,29 € +0 € vlastná
23.05.2023 11 dní First Minute 91,43 € +0 € vlastná
23.05.2023 12 dní First Minute 100,57 € +0 € vlastná
24.05.2023 4 dni First Minute 27,43 € +0 € vlastná
24.05.2023 5 dní First Minute 36,57 € +0 € vlastná
24.05.2023 6 dní First Minute 45,71 € +0 € vlastná
24.05.2023 7 dní First Minute 54,86 € +0 € vlastná
24.05.2023 8 dní First Minute 64 € +0 € vlastná
24.05.2023 9 dní First Minute 73,14 € +0 € vlastná
24.05.2023 10 dní First Minute 82,29 € +0 € vlastná
24.05.2023 11 dní First Minute 91,43 € +0 € vlastná
25.05.2023 4 dni First Minute 27,43 € +0 € vlastná
25.05.2023 5 dní First Minute 36,57 € +0 € vlastná
25.05.2023 6 dní First Minute 45,71 € +0 € vlastná
25.05.2023 7 dní First Minute 54,86 € +0 € vlastná
25.05.2023 8 dní First Minute 64 € +0 € vlastná
25.05.2023 9 dní First Minute 73,14 € +0 € vlastná
25.05.2023 10 dní First Minute 82,29 € +0 € vlastná
26.05.2023 4 dni First Minute 27,43 € +0 € vlastná
26.05.2023 5 dní First Minute 36,57 € +0 € vlastná
26.05.2023 6 dní First Minute 45,71 € +0 € vlastná
26.05.2023 7 dní First Minute 54,86 € +0 € vlastná
26.05.2023 8 dní First Minute 64 € +0 € vlastná
26.05.2023 9 dní First Minute 73,14 € +0 € vlastná
27.05.2023 4 dni First Minute 27,43 € +0 € vlastná
27.05.2023 5 dní First Minute 36,57 € +0 € vlastná
27.05.2023 6 dní First Minute 45,71 € +0 € vlastná
27.05.2023 7 dní First Minute 54,86 € +0 € vlastná
27.05.2023 8 dní First Minute 63,57 € +0 € vlastná
28.05.2023 4 dni First Minute 27,43 € +0 € vlastná
28.05.2023 5 dní First Minute 36,57 € +0 € vlastná
28.05.2023 6 dní First Minute 45,71 € +0 € vlastná
28.05.2023 7 dní First Minute 54,86 € +0 € vlastná
29.05.2023 4 dni First Minute 27,43 € +0 € vlastná
29.05.2023 5 dní First Minute 36,57 € +0 € vlastná
29.05.2023 6 dní First Minute 45,71 € +0 € vlastná
30.05.2023 4 dni First Minute 27,43 € +0 € vlastná
30.05.2023 5 dní First Minute 36,57 € +0 € vlastná
31.05.2023 4 dni First Minute 27,43 € +0 € vlastná
03.06.2023 8 dní First Minute 63,57 € +0 € vlastná
10.06.2023 8 dní First Minute 111,29 € +0 € vlastná
17.06.2023 8 dní First Minute 111,29 € +0 € vlastná
24.06.2023 8 dní First Minute 111,29 € +0 € vlastná
01.07.2023 8 dní First Minute 111,29 € +0 € vlastná
08.07.2023 8 dní First Minute 183,86 € +0 € vlastná
15.07.2023 8 dní First Minute 183,86 € +0 € vlastná
22.07.2023 8 dní First Minute 183,86 € +0 € vlastná
29.07.2023 8 dní First Minute 183,86 € +0 € vlastná
05.08.2023 8 dní First Minute 200,57 € +0 € vlastná
12.08.2023 8 dní First Minute 200,57 € +0 € vlastná
19.08.2023 8 dní First Minute 149,29 € +0 € vlastná
26.08.2023 8 dní First Minute 149,29 € +0 € vlastná
02.09.2023 8 dní First Minute 149,29 € +0 € vlastná
09.09.2023 4 dni First Minute 48,43 € +0 € vlastná
09.09.2023 5 dní First Minute 64,57 € +0 € vlastná
09.09.2023 6 dní First Minute 80,71 € +0 € vlastná
09.09.2023 7 dní First Minute 96,86 € +0 € vlastná
09.09.2023 8 dní First Minute 113 € +0 € vlastná
09.09.2023 9 dní First Minute 120,29 € +0 € vlastná
09.09.2023 10 dní First Minute 127,57 € +0 € vlastná
09.09.2023 11 dní First Minute 134,86 € +0 € vlastná
09.09.2023 12 dní First Minute 142,14 € +0 € vlastná
09.09.2023 13 dní First Minute 149,43 € +0 € vlastná
09.09.2023 14 dní First Minute 156,71 € +0 € vlastná
10.09.2023 4 dni First Minute 48,43 € +0 € vlastná
10.09.2023 5 dní First Minute 64,57 € +0 € vlastná
10.09.2023 6 dní First Minute 80,71 € +0 € vlastná
10.09.2023 7 dní First Minute 96,86 € +0 € vlastná
10.09.2023 8 dní First Minute 104,14 € +0 € vlastná
10.09.2023 9 dní First Minute 111,43 € +0 € vlastná
10.09.2023 10 dní First Minute 118,71 € +0 € vlastná
10.09.2023 11 dní First Minute 126 € +0 € vlastná
10.09.2023 12 dní First Minute 133,29 € +0 € vlastná
10.09.2023 13 dní First Minute 140,57 € +0 € vlastná
10.09.2023 14 dní First Minute 147,86 € +0 € vlastná
11.09.2023 4 dni First Minute 48,43 € +0 € vlastná
11.09.2023 5 dní First Minute 64,57 € +0 € vlastná
11.09.2023 6 dní First Minute 80,71 € +0 € vlastná
11.09.2023 7 dní First Minute 88 € +0 € vlastná
11.09.2023 8 dní First Minute 95,29 € +0 € vlastná
11.09.2023 9 dní First Minute 102,57 € +0 € vlastná
11.09.2023 10 dní First Minute 109,86 € +0 € vlastná
11.09.2023 11 dní First Minute 117,14 € +0 € vlastná
11.09.2023 12 dní First Minute 124,43 € +0 € vlastná
11.09.2023 13 dní First Minute 131,71 € +0 € vlastná
11.09.2023 14 dní First Minute 139 € +0 € vlastná
12.09.2023 4 dni First Minute 48,43 € +0 € vlastná
12.09.2023 5 dní First Minute 64,57 € +0 € vlastná
12.09.2023 6 dní First Minute 71,86 € +0 € vlastná
12.09.2023 7 dní First Minute 79,14 € +0 € vlastná
12.09.2023 8 dní First Minute 86,43 € +0 € vlastná
12.09.2023 9 dní First Minute 93,71 € +0 € vlastná
12.09.2023 10 dní First Minute 101 € +0 € vlastná
12.09.2023 11 dní First Minute 108,29 € +0 € vlastná
12.09.2023 12 dní First Minute 115,57 € +0 € vlastná
12.09.2023 13 dní First Minute 122,86 € +0 € vlastná
12.09.2023 14 dní First Minute 130,14 € +0 € vlastná
13.09.2023 4 dni First Minute 48,43 € +0 € vlastná
13.09.2023 5 dní First Minute 55,71 € +0 € vlastná
13.09.2023 6 dní First Minute 63 € +0 € vlastná
13.09.2023 7 dní First Minute 70,29 € +0 € vlastná
13.09.2023 8 dní First Minute 77,57 € +0 € vlastná
13.09.2023 9 dní First Minute 84,86 € +0 € vlastná
13.09.2023 10 dní First Minute 92,14 € +0 € vlastná
13.09.2023 11 dní First Minute 99,43 € +0 € vlastná
13.09.2023 12 dní First Minute 106,71 € +0 € vlastná
13.09.2023 13 dní First Minute 114 € +0 € vlastná
13.09.2023 14 dní First Minute 121,29 € +0 € vlastná
14.09.2023 4 dni First Minute 39,57 € +0 € vlastná
14.09.2023 5 dní First Minute 46,86 € +0 € vlastná
14.09.2023 6 dní First Minute 54,14 € +0 € vlastná
14.09.2023 7 dní First Minute 61,43 € +0 € vlastná
14.09.2023 8 dní First Minute 68,71 € +0 € vlastná
14.09.2023 9 dní First Minute 76 € +0 € vlastná
14.09.2023 10 dní First Minute 83,29 € +0 € vlastná
14.09.2023 11 dní First Minute 90,57 € +0 € vlastná
14.09.2023 12 dní First Minute 97,86 € +0 € vlastná
14.09.2023 13 dní First Minute 105,14 € +0 € vlastná
14.09.2023 14 dní First Minute 112,43 € +0 € vlastná
15.09.2023 4 dni First Minute 30,71 € +0 € vlastná
15.09.2023 5 dní First Minute 38 € +0 € vlastná
15.09.2023 6 dní First Minute 45,29 € +0 € vlastná
15.09.2023 7 dní First Minute 52,57 € +0 € vlastná
15.09.2023 8 dní First Minute 59,86 € +0 € vlastná
15.09.2023 9 dní First Minute 67,14 € +0 € vlastná
15.09.2023 10 dní First Minute 74,43 € +0 € vlastná
15.09.2023 11 dní First Minute 81,71 € +0 € vlastná
15.09.2023 12 dní First Minute 89 € +0 € vlastná
15.09.2023 13 dní First Minute 96,29 € +0 € vlastná
15.09.2023 14 dní First Minute 103,57 € +0 € vlastná
16.09.2023 4 dni First Minute 21,86 € +0 € vlastná
16.09.2023 5 dní First Minute 29,14 € +0 € vlastná
16.09.2023 6 dní First Minute 36,43 € +0 € vlastná
16.09.2023 7 dní First Minute 43,71 € +0 € vlastná
16.09.2023 8 dní First Minute 50,57 € +0 € vlastná
16.09.2023 9 dní First Minute 58,29 € +0 € vlastná
16.09.2023 10 dní First Minute 65,57 € +0 € vlastná
16.09.2023 11 dní First Minute 72,86 € +0 € vlastná
16.09.2023 12 dní First Minute 80,14 € +0 € vlastná
16.09.2023 13 dní First Minute 87,43 € +0 € vlastná
16.09.2023 14 dní First Minute 94,71 € +0 € vlastná
17.09.2023 4 dni First Minute 21,86 € +0 € vlastná
17.09.2023 5 dní First Minute 29,14 € +0 € vlastná
17.09.2023 6 dní First Minute 36,43 € +0 € vlastná
17.09.2023 7 dní First Minute 43,71 € +0 € vlastná
17.09.2023 8 dní First Minute 51 € +0 € vlastná
17.09.2023 9 dní First Minute 58,29 € +0 € vlastná
17.09.2023 10 dní First Minute 65,57 € +0 € vlastná
17.09.2023 11 dní First Minute 72,86 € +0 € vlastná
17.09.2023 12 dní First Minute 80,14 € +0 € vlastná
17.09.2023 13 dní First Minute 87,43 € +0 € vlastná
17.09.2023 14 dní First Minute 94,71 € +0 € vlastná
18.09.2023 4 dni First Minute 21,86 € +0 € vlastná
18.09.2023 5 dní First Minute 29,14 € +0 € vlastná
18.09.2023 6 dní First Minute 36,43 € +0 € vlastná
18.09.2023 7 dní First Minute 43,71 € +0 € vlastná
18.09.2023 8 dní First Minute 51 € +0 € vlastná
18.09.2023 9 dní First Minute 58,29 € +0 € vlastná
18.09.2023 10 dní First Minute 65,57 € +0 € vlastná
18.09.2023 11 dní First Minute 72,86 € +0 € vlastná
18.09.2023 12 dní First Minute 80,14 € +0 € vlastná
18.09.2023 13 dní First Minute 87,43 € +0 € vlastná
19.09.2023 4 dni First Minute 21,86 € +0 € vlastná
19.09.2023 5 dní First Minute 29,14 € +0 € vlastná
19.09.2023 6 dní First Minute 36,43 € +0 € vlastná
19.09.2023 7 dní First Minute 43,71 € +0 € vlastná
19.09.2023 8 dní First Minute 51 € +0 € vlastná
19.09.2023 9 dní First Minute 58,29 € +0 € vlastná
19.09.2023 10 dní First Minute 65,57 € +0 € vlastná
19.09.2023 11 dní First Minute 72,86 € +0 € vlastná
19.09.2023 12 dní First Minute 80,14 € +0 € vlastná
20.09.2023 4 dni First Minute 21,86 € +0 € vlastná
20.09.2023 5 dní First Minute 29,14 € +0 € vlastná
20.09.2023 6 dní First Minute 36,43 € +0 € vlastná
20.09.2023 7 dní First Minute 43,71 € +0 € vlastná
20.09.2023 8 dní First Minute 51 € +0 € vlastná
20.09.2023 9 dní First Minute 58,29 € +0 € vlastná
20.09.2023 10 dní First Minute 65,57 € +0 € vlastná
20.09.2023 11 dní First Minute 72,86 € +0 € vlastná
21.09.2023 4 dni First Minute 21,86 € +0 € vlastná
21.09.2023 5 dní First Minute 29,14 € +0 € vlastná
21.09.2023 6 dní First Minute 36,43 € +0 € vlastná
21.09.2023 7 dní First Minute 43,71 € +0 € vlastná
21.09.2023 8 dní First Minute 51 € +0 € vlastná
21.09.2023 9 dní First Minute 58,29 € +0 € vlastná
21.09.2023 10 dní First Minute 65,57 € +0 € vlastná
22.09.2023 4 dni First Minute 21,86 € +0 € vlastná
22.09.2023 5 dní First Minute 29,14 € +0 € vlastná
22.09.2023 6 dní First Minute 36,43 € +0 € vlastná
22.09.2023 7 dní First Minute 43,71 € +0 € vlastná
22.09.2023 8 dní First Minute 51 € +0 € vlastná
22.09.2023 9 dní First Minute 58,29 € +0 € vlastná
23.09.2023 4 dni First Minute 21,86 € +0 € vlastná
23.09.2023 5 dní First Minute 29,14 € +0 € vlastná
23.09.2023 6 dní First Minute 36,43 € +0 € vlastná
23.09.2023 7 dní First Minute 43,71 € +0 € vlastná
23.09.2023 8 dní First Minute 50,57 € +0 € vlastná
24.09.2023 4 dni First Minute 21,86 € +0 € vlastná
24.09.2023 5 dní First Minute 29,14 € +0 € vlastná
24.09.2023 6 dní First Minute 36,43 € +0 € vlastná
24.09.2023 7 dní First Minute 43,71 € +0 € vlastná
25.09.2023 4 dni First Minute 21,86 € +0 € vlastná
25.09.2023 5 dní First Minute 29,14 € +0 € vlastná
25.09.2023 6 dní First Minute 36,43 € +0 € vlastná
26.09.2023 4 dni First Minute 21,86 € +0 € vlastná
26.09.2023 5 dní First Minute 29,14 € +0 € vlastná
27.09.2023 4 dni First Minute 21,86 € +0 € vlastná

Residence Argonauti

TV plážový servis piesočnatá pláž trezor klimatizácia bazén
Vzdialenosť od centra: 0 m
Vzdialenosť od pláže: 250 m
Poloha / pláž:
Bibione - centrum, pláž - 250 m

Vybavenosť a služby:
wi-fi pripojenie k internetu, 1 vyhradené parkovacie miesto / apartmán (ďalšie v blízkosti)

Popis apartmánov:
bilo 5: 37 m2 - 1 spálňa s manželskou posteľou a 1 samostatným lôžkom, obývacia izba s kuchyňským kútom a gaučom pre 2 osoby (možno aj typ „zásuvka“), sociálne zariadenie so sprchovým boxom, terasa či balkón
trilo 6/7: 50 m2 - 1 spálňa s manželskou posteľou a prípadne 1 lôžkom, 1 spálňa s 1 lôžkom alebo 2 samostatnými lôžkami, obývacia izba s kuchyňským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby, sociálne zariadenie so sprchovým boxom, veľká terasa či balkón

Vybavenosť apartmánov:
klimatizácia / kúrenie, TV sat., práčka, trezor, mikrovlnka, kávovar

Dôležité upozornenie:
autobusová doprava možná len pre týždenné pobyty od / do soboty

Dôležité upozornenie:
, večere - 340 Kč / deň (večere sú podávané v reštaurácii; na výber z jedálneho lístku a servírovaný je tiež zeleninový šalát, cena zahŕňa tiež 0,5 l vody či 0,25 l iného nealkoholického nápoja alebo stolového vína)
bazény sú garantované od polovice mája do polovice septembra
plážový servis pozostáva zo slnečníka, lehátka a plážového kresla; ponúkaný je na väčšine pláží v Bibione

Dĺžka pobytu:
ľubovoľne dlhé pobyty od 4 nocí v období do 19.06. a od 11.09., pevne dané týždenné pobyty od / do soboty v období od 19.06. do 11.09.

Výhody a nevýhody:
- jedna z najnovších možností ubytovania v Bibione
- fantastická poloha; priamo v samom centre, na pešej zóne - obchody, reštaurácie priamo „pod oknami“ a pláž len 5 minút chôdze
- priestranné, moderné apartmány, niektoré s nadštandardne veľkou terasou
- klimatizácia, práčka, mikrovlnka aj wi-fi pripojenie k internetu samozrejmosťou
- aquapark Aquasplash 10 km
- ekonomicky náročnejšie ubytovanie, cena však odpovedá predkladanej kvalite (-)

Kontakt

+ 421 2 45 92 30 63

 

senec@seneca.sk
info@lastminutecentrum.sk

 

Last Minute Centrum
Lichnerova 22
90301 Senec

 

Mapa

 

Po-Pia: 09:00 - 18:00
So: 09:00 - 12:00

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:

Telefón:

Text:

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 23,68 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 20,49 TRY
Americký dolar  EUR 1,07 USD

Zobraziť všetky »